Privacy- en cookiebeleid

Effectory is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Effectory vindt dat verantwoordelijk gebruik van persoonlijke informatie op haar websites noodzakelijk is voor haar zakelijke belangen en reputatie. Hiervoor hanteert Effectory het volgende beleid:

De coockiewetgeving

Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies. Op 4 februari 2015 is een wetswijziging definitief geworden waardoor cookies met geen of geringe privacy-gevolgen buiten de cookie-wetgeving vallen. De wet stelt voor privacy-gevoelige cookies nog steeds verplicht dat gebruikers aan websites toestemming verlenen voor het gebruik hiervan. Hier kun je lezen wat cookies zijn en waar ze precies voor dienen, informeren we je over de manier waarop Effectory omgaat met cookies en leggen we uit hoe je onze websites kunt gebruiken zonder dat er cookies worden geplaatst.

Websitebezoek analyseren door middel van cookies

Effectory gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Effectory gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we (analytische) cookies de bezochte pagina's bijhouden zodat we inzicht hebben in welke pagina's onze bezoekers geïntereseerd zijn en hoe we beter aan de behoefte van de gebruiker tegemoet kunnen komen.

Cookies uitschakelen

De websites van Effectory maken gebruik van impliciete acceptatie van cookies. Dit houdt in dat cookies worden geplaatst op het moment dat je de website bezoekt.

Je kunt de cookies uitschakelen door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Mocht je geen cookies willen installeren, dan kun je verder gaan door middel van privénavigatie. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van jouw browser:

Zie voor extra toelichting ook: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Waarom we gegevens nodig hebben

De hoeveelheid en het soort informatie die we van je ontvangen op onze externe websites hangt af van de informatie die je verschaft via onze contactpagina's en/of door registratieprocessen op onze websites. De gegevens die je passief aan ons verstrekt, worden anoniem door Effectory gebruikt. We doen dit om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website te garanderen en verbeteren.

Effectory gebruikt jouw persoonlijk identificeerbare informatie alleen om op jouw verzoek(en) te reageren en om je van informatie te voorzien over de diensten van Effectory, tenzij we jouw toestemming krijgen om jouw persoonlijke informatie ook voor andere doeleinden te gebruiken. Wanneer je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt waarin je om informatie vraagt over Effectory, gebruiken we jouw e-mailadres en de andere informatie die je aanlevert om aan jouw verzoek te voldoen. Wanneer we jouw persoonlijke informatie willen gebruiken om je te informeren over andere diensten van Effectory, stellen we je daar vooraf van op de hoogte en bieden we je de mogelijkheid om aan te geven dat je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen.

Op sommige van onze websites kun je jezelf registreren en informatie over jezelf invoeren. We gebruiken deze informatie om de online beleving van onze websites te personaliseren en om content te leveren die voor jouw het meest geschikt is. Deze websites bieden je ook de mogelijkheid om jouw registratiegegevens te wijzigen wanneer je geen informatie meer van Effectory wilt ontvangen.

Persoonsgegevens die we verwerken

Effectory verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die je actief aan Effectory verstrekt worden opgenomen in ons beveiligde gegevenssysteem (CRM). Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken (indien je deze hebt vermeld):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld bij een aanvraag, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres -Internetbrowser en apparaat type

Beleid rondom persoonsgegevens

Effectory verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonlijke informatie die wij verkijgen door jouw gebruik van onze website, wordt niet gedeeld met derden.

De persoonlijke informatie die je aan Effectory verschaft, wordt alleen bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het doel waartoe we de informatie verzameld hebben, of zolang het bewaren ervan wettelijk verplicht is. We delen persoonlijke informatie niet met derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is om onze diensten te leveren, of wanneer dit wettelijk verplicht is. Bovendien kan Effectory persoonlijke gegevens die door haar verzameld zijn doorgeven aan andere bedrijfstakken van Effectory, wanneer dat noodzakelijk is om het doel te bereiken waartoe je ons de informatie hebt gegeven. Wanneer je elektronisch gegevens verstuurt aan Effectory, geef je expliciet toestemming voor het doorsturen van jouw gegevens naar andere delen van Effectory. Jouw persoonlijke informatie zullen we nooit verkopen.

Daarnaast is Effectory ISO/IEC 27001 gecertificeerd en voert daarmee een technologisch en operationeel veiligheidsbeleid om jouw persoonlijk identificeerbare informatie voor verlies, misbruik, wijziging en onbedoelde vernietiging te beschermen. Het personeel dat toegang heeft tot jouw gegevens is speciaal opgeleid om de vertrouwelijkheid van zulke informatie te waarborgen.

Effectory erkent haar verantwoordelijkheid voor het beschermen van jouw online privacy. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de administratie van jouw persoonlijke gegevens, kun je contact met ons opnemen (info@effectory.nl). Je kunt dit adres ook gebruiken voor vragen over de naleving van ons online Privacy Beleid.

Geheimhoudings- en privacyverklaring

Effectory heeft de privacy van haar klanten en geheimhouding van haar gegevens zeer hoog in het vaandel staan. Effectory handelt volledig in overeenstemming met Europese en Nederlandse privacywetgeving: EU Richtlijn: 95/46/EC (Data Protection Directive) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 1

De aan Effectory gedurende de duur van de samenwerking verstrekte gegevens en de door haar opgedane kennis omtrent de opdrachtgever van het onderzoek, waaronder wordt verstaan, alles wat Effectory uit hoofde van haar relatie met de opdrachtgever over klanten, medewerkers en andere relaties van de opdrachtgever bekend is geworden, zal Effectory strikt geheim houden, zowel tijdens de duur van de relatie met de opdrachtgever als na beëindiging daarvan.

Artikel 2

Effectory zal de van de opdrachtgever verkregen gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever. Effectory behoudt zich wel het recht voor om de uitkomsten van het onderzoek te gebruiken voor benchmark-doeleinden, mits hierbij de scores van de opdrachtgever niet individueel herleidbaar zijn, zonder dat Effectory daarmee de verplichting tot geheimhouding van informatie en gegevens schendt.

Artikel 3

Tenzij expliciet anders aan de respondent is gemeld, garandeert Effectory de anonimiteit van elke individuele respondent. Daarbij hanteert Effectory de volgende gedragsregels:

 • Geplaatste opmerkingen en antwoorden op open vragen worden los van meerkeuzevragen gerapporteerd.
 • Enquêtes (ongeacht of deze telefonisch, schriftelijk, elektronisch, face-to-face of op welke wijze dan ook zijn beantwoord) worden nimmer als afzonderlijk herkenbare stuks aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.Gecompleteerde schriftelijke enquêtes worden bovendien na verwerking vernietigd.
 • Handgeschreven opmerkingen en antwoorden worden altijd omgezet in machineschrift.
 • Hoewel Effectory gebruik kan maken van een unieke codering om de resultaten uit te splitsen naar verschillende onderzoeksgroepen, worden resultaten alleen uitgesplitst indien tenminste een onderzoeksgroep tien respondenten in een onderzoeksgroep bevat. Resultaten zijn derhalve nooit individueel te herleiden.

Inloggen om jouw enquête in te vullen

Klik hier om direct naar de inlog pagina te gaan

Wanneer je een brief of e-mail van Effectory hebt ontvangen met het verzoek om een enquête in te vullen, dien je eerst in te loggen op deze pagina. Wanneer je vragen en/of opmerkingen hebt of het je niet lukt om in te loggen, verzoeken wij je om hier contact met ons over op te nemen.

Veilig inloggen

Deze site maakt gebruik van een veilige 256-bits versleutelde toegang. Dit betekent dat alles wat je op onze site invult niet gevolgd kan worden door derden. Alle door jou ingevulde gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. (Voor meer informatie hierover kun je ons privacy beleid doornemen.)

Waar dient de kraskaart voor?

Wanneer je een kraskaart hebt ontvangen van Effectory, kun je deze gebruiken om jouw enquête(s) in te vullen. De kraskaart zorgt ervoor dat je de enquête(s) slechts éénmaal kunt invullen. De kraskaart zorgt er tevens voor dat de door jou ingevulde gegevens volledig anoniem verwerkt kunnen worden. De letters op de kraskaart geven jouw afdeling, business unit of bedrijfstak aan, deze gebruiken wij om de rapportage aan jouw directie te verduidelijken en kunnen niet gebruikt worden om jou te identificeren.

N.B. De kraskaart heb je niet nodig om in te loggen, dit doe je met andere gegevens; Wanneer je de enquête gaat invullen nadat je bent ingelogd, wordt vanzelf om jouw kraskaartnummer gevraagd. Houdt dit dan bij de hand.

Hoe dien je in te loggen?

Je hebt van Effectory, in een brief of een e-mail, login gegevens ontvangen die bestaan uit een bedrijfsnaam, een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze dien je letterlijk over te nemen. Wanneer je elk van de gegevens hebt ingevuld druk je op "Login". Je komt nu op de onderzoeks-website van Effectory. Om anonimiteit te garanderen zijn de login gegevens gelijk voor iedereen die deelneemt aan het onderzoek.

Schiphol Groep
Buurtzorg
Ikea

Deze bedrijven waren je al voor en
werden een Beste Werkgever.
Bekijk de complete lijst