Disclaimer

Deze website (‘site’) en de informatie die de site bevat wordt door de eigenaar van de site, Effectory B.V. (‘Effectory’) onderhouden en is bedoeld om de gebruiker van algemene informatie te voorzien. De aangeboden informatie is niet bedoeld als professioneel advies, consultancy of dienst; daarvoor dien je een consultant van Effectory te raadplegen.

Afhankelijk van bepaalde feiten en omstandigheden kan de toepassing van regels en wetten verschillen. Zo kan Effectory in de universeel geaccepteerde bepaling van het elektronische communicatieproces niet garanderen dat deze site ononderbroken, zonder vertraging, foutloos, zonder omissies, of vrij van virussen is. Daarom wordt de getoonde informatie aangeboden zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. In geen geval kunnen Effectory en haar partners voor enige vorm van directe, indirecte, incidentele, strafbare, voortvloeiende, of andere vorm van schade verantwoordelijk gehouden worden (inclusief, maar niet beperkt tot verantwoordelijkheid voor het verlies van nut, gegevens of winsten). Hetzelfde geldt voor schade resulterend uit elke vorm van actie (inclusief, maar niet beperkt tot besmetting, nalatigheid of andere schadelijke acties), ontstaan uit verbinding met deze site, opgevraagde of gebruikte inhoud van de site, of elke vorm van kopiëren, tentoonstellen of ander gebruik daarvan.

Auteursrecht

Omdat de complete inhoud van de site auteursrechtelijk beschermd is, kan elke vorm van niet-gemachtigd gebruik van informatie afkomstig van deze site het auteursrecht, de handelsmerken of andere rechten van Effectory schenden. Wanneer een gebruiker de materialen op de site voor persoonlijke of non-commerciële doeleinden downloadt, moet die gebruiker alle auteursrechten, handelsmerken en andere gelijkgsoortige waarschuwingen die de content bevat op alle kopieën van het materiaal laten staan. Materiaal op de site mag niet worden aangepast, gereproduceerd, vertoond, uitgevoerd of verspreid voor publieke of commerciële doeleinden, in welke vorm dan ook.

Hyperlinks

Hyperlinks naar websites van derden heeft Effectory opgenomen voor het gerief van onze gebruikers. Effectory voert geen controle uit over, en is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze sites. Effectory verplicht zich om haar reputatie en die van haar handelsmerken te beschermen en heeft het recht om derden te verzoeken om directe links naar haar site te verwijderen.

Om het Effectory-logo te gebruiken is expliciete schriftelijke toestemming van Effectory vereist. Voor deze toestemming neem je contact op met de webmaster, of stuur je een e-mail vanaf de contact pagina.

Verboden

De volgende zaken en activiteiten zijn expliciet verboden door Effectory en kunnen haar handelsmerken en het auteursrecht schenden: 

  • Links met onwettig gebruik van ons logo 
  • Pagina's van de site opnemen in frames, hyperlinks, of metatags 
  • Hyperlinks of andere vormen van links die de URL van de site onherkenbaar maken

Het gebruik van cookies

Cookies worden nooit gebruikt op de pagina's waarop een onderzoek ingevuld wordt.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Op deze site worden cookies gebruikt door Effectory, en daarnaast staan wij bepaalde gerenommeerde derde partijen toe om dit ook te doen. Met deze informatie ben je niet persoonlijk identificeerbaar, Effectory garandeert bij het gebruik van cookies jouw anonimiteit volledig.

Cookies worden door Effectory en/of bepaalde gerenommeerde derde partijen gebruikt om het internetgedrag van de bezoekers van onze site te bepalen. Zo kunnen wij kijken naar de interesses van de bezoeker en de effectiviteit van advertenties. Ook kunnen derde partijen die wij daar expliciet toestemming voor geven bepaalde advertenties aanpassen aan jouw eerder getoonde interesses.

Het accepteren van cookies door jouw internet browser kun je uitschakelen. Hoe dit moet kun je vinden in de ‘help’ sectie van de toolbar.

Privacy

Raadpleeg voor het volledige beleid betreffende de informatie op deze site het Privacy Beleid van Effectory.

Schiphol Groep
Buurtzorg
Ikea

Deze bedrijven waren je al voor en
werden een Beste Werkgever.
Bekijk de complete lijst